‘สารเคมี’ Posts

 

น้ำยา/ครีม กัดลายกระจก

Read full article  | No Comments

น้ำยา/ครีม กัดลายกระจก

กัดลายกระจก

น้ำยา/ครีมกัดลายกระจก

ครีมสลักลายกระจก

 • ใช้สลักลวดลายลงบนกระจก
 • สามารถใช้ซ้ำได้หลายครั้ง
 • ปริมาตร 70 มิลลิลิตร

วิธีการใช้

 1. ทำความสะอาดวัสดุที่ต้องการสลักลวดลายให้สะอาด
 2. ติดสติกเกอร์ชนิดพีวีซีลงบนผิววัสดุ และติดลายที่ต้องการลงไป
 3. ตัดสติกเกอร์และตัดส่วนที่ต้องการสลักลายออก เขย่าครีมให้ทั่วแล้วเทลงบนชิ้นงาน ใช้ยางปาดครีมให้หนาสม่ำเสมอ ปล่อยไว้ 20 นาที
 4. ปาดครีมกลับลงขวดเก็บไว้ใช้อีกได้ นำชิ้นงานไปล้างน้ำให้สะอาดิลอกสติ๊กเกอร์ออกใต้น้ำหรือน้ำไหล ล้างทำความสะอาดด้วยน้ำ

น้ำยากัดลายกระจกลึก

 • ใช้กัดกระจกให้เป็นลวดลายลึก
 • ปริมาตร 200 มิลลิลิตร

วิธีการใช้

 1. ล้างกระจกให้สะอาด และเช็ดให้แห้งสนิท
 2. ตัดสติ๊กเกอร์ให้ใหญ่กว่ากระจก 10 เซนติเมตร โดยตัดสติ๊กเกอร์ลงบนกระจกให้ยื่นเลยกระจกข้างละ 5 เซนติเมตรเท่าๆกัน อย่าให้มีฟองอากาศค้างใต้สติ๊กเกอร์ นำกระดาษหลังสติ๊กเกอร์(ด้านที่ไม่มัน) ที่เหลือไปติดหลังกระจก รีดให้แนบสนิท
 3. ติดกระดาษลวดลายที่ต้องการด้วยกาวแท่งบนสติ๊กเกอร์ รอให้แห้ง
 4. ตัดลายด้วยมีดตัดสติกเกอร์ ลอกลายที่ตัดออกให้เห็นกระจก
 5. ลอกกระดาษส่วนที่เหลือออก ทำความสะอาดอีกครั้ง
 6. นำชิ้นงานไปตากแดดเพื่อไล่ความชื้นใต้สติ๊กเกอร์
 7. พับสติ๊กเกอร์ที่ยื่นออกนอกกระจกขึ้นทุกด้าน ใช้ที่เย็บกระดาษเย็บมุมทุกด้านให้เป็นรูปกระบะ (หากจำเป็นใช้ดินน้ำมันกั้นเป็นเขื่อนแทนวิธีนี้ได้ แต่ควรหลีกเลี่ยง)
 8. เขย่าและเทน้ำยาลงในกระบะให้ท่วมหนาอย่างน้อย 3 มิลลิเมตร ใช้พู่กันแบนกวาดบนผิวกระจกให้ทั่ว 1 รอบ จากนั้นปล่อยทิ้งไว้ 2 ชั่วโมง
 9. เทน้ำยากัดลายกระจกออก นำไปล้างน้ำให้สะอาด ลอกสติ๊กเกอร์ออก ล้างน้ำอีกครั้ง แล้วเช็ดให้แห้งทันที

 

 

 

 

 

 

อาหารเสริมไม้ผล ไม้ดอก

Read full article  | No Comments

อาหารเสริมไม้ผล ไม้ดอกสำหรับพืชทุกชนิด

เหล็กเหลือง(Fe-EDTA) เหล็กแดง(Fe-DTPA) และเหล็กม่วง (Fe-EDDHA)

Haifa Micro Fe-EDTA (13% Fe)

เหล็กเหลือง

เหล็กเหลือง

อาหารเสริมไม้ผล ไม้ดอก

 

 • Haifa Micro EDTA Fe 13% is a stable, water-soluble Iron-EDTA chelate.
 • For foliar, side and top dressing, and for Hydroponic.
 • Yellow-green crystals.

ลิเบรล เหล็กดีพี Librel-Fe-DP (Micronutrient Fertilizers 7% Fe-DTPA)           ตรา เวสโก้ (WESCO)

เหล็กแดง

เหล็กแดง

อาหารเสริมไม้ผล ไม้ดอก

 

 

 • เป็นปุ๋ยเคมีธาตุอาหารเสริมเหล็กในรูปคีเลท (Chelate DTPA) ละลายน้ำได้ดี และพืชสามารถดูดซึมไปใช้ได้ โดยทางรากและใบ
 • ใช้สำหรับฉีดพ่นทางใบ
 • ช่วยป้องกันรักษาอาการขาดธาตุเหล็กของพืชทุกชนิด

ลิบเฟอร์ เอสพี Libfer-SP (Micronutrient Fertilizers 6% Fe-EDDHA)             ตรา เวสโก้ (WESCO)

เหล็กม่วง

เหล็กม่วง

อาหารเสริมไม้ผล ไม้ดอก

 

 

 • เป็นปุ๋ยเคมีธาตุอาหารเสริมเหล็กในรูปคีเลท (Chelate EDDHA) ละลายน้ำได้ดี และพืชสามารถดูดซึมไปใช้ได้ โดยทางรากและใบ
 • ใช้สำหรับฉีดพ่นทางใบ
 • ช่วยป้องกันรักษาอาการขาดธาตุเหล็กของพืชทุกชนิด

อาหารเสริมของต้นส้ม, ลำไย, มะม่วง, ไม้ดอก และไม้ใบ

บำรุงต้น ใบ ดอก ผล ราก และป้องกันโรค

Download file PDF

อาหารเสริมไม้ผล ไม้ดอก

บำรุงต้น ใบ
ลำดับที่ สาร
1 สารหลังเก็บเกียว
บำรุงดินด้วย 15-15-15 + ยูเรียใบ + อินทรีย์ล้านปี + ซิลิซิกแอซิด
2 สารเร่งแตกใบ
สารเร่งแตกใบ, ดอก(TU99), สารจับใบ
3 ชุดเพิ่มความเขียว เร่งการสังเคราะห์แสง ดึงแร่ธาตุในดิน
เหล็กคีเลท, โมลิบดีนั่ม, แมกกรีน หรือ แมกกรีนพลัส, สารจับใบ, (เติม น้ำตาลทางด่วน หากฟ้าปิด ฟ้าหลัว)
4 ชุดบำรุง ต้น กิ่ง ใบ ผสมเกสร ติดผลดี
แคลกรีนพลัส, โบรอนฟิลเลอร์, สารจับใบ
5 ชุดสะสมแป้งและน้ำตาล ทางดิน
6 ชุดสะสมแป้งและน้ำตาล ทางใบ
7 ชุดสะสมอาหาร
อะมิโนพลัส, สาหร่าย, น้ำตาลทางด่วน, สารจับใบ
8 ชุดเร่งให้ใบแก่เร็วขึ้น
แมกกรันพลัส, สารจับใบ
บำรุงดอก ผล ราก ป้องกันโรค
1 สารเปิดตาดอกทางใบ เร่งการกระตุ้นการออกดอก (ลำไย)
สารเร่งแตกใบ ดอก(TU99), ไกลซีนบีเทน, โปตัสเซียมไนเตรท 13-0-46
2 สารเปิดตาดอกทางดิน(ลำไย)
3 สารเปิดตาดอกมะม่วง
โปตัสเซียมไนเตรท 13-0-46, สารเร่งแตกใบ ดอก(TU99), สาหร่าย
4 สารเปิดตาดอกทางใบ เร่งการกระตุ้นการออกดอก (ไม้ผลอื่น)
น้ำตาลทางด่วน,ไกลซีนบีเทน, สาหร่าย
5 ชุดบำรุงรากหลังราดสาร
ซุปเปอร์ฮิวเมท ++, ซุปเปอร์ฮิวเมท
6 สารเร่งดอก หยุดใบอ่อน (ชุดดี1, 2, 3 )
0-52-34, 13-0-46, เสริมช่อดอก ยืดช่อดอก MDAP หรือ DAAP
7 ชุดบำรุงผล ขยายผล เปลือกหนา ลูกดก ขั้วเหนียว ผลโต ไม่แตก
8 ชุดสะสมอาหาร สร้างโปรตีนให้กับผล
9 สารฮอร์โมนผลโต
อีบิกส์(E-BIG)
10 สารเพิ่มความหวาน
11 สารกำจัดเชื้อรา, แคงเกอร์
12 สารไวท์ออย
13 สารอิมิลซิไฟเออร์ 5 % (ใช้กับไวท์ออย)
14 สารไคโตซาน (ป้องกันรา แบคทีเรีย แมลง ขั้วเหนียว ดินร่วนซุย)
15 สารป้องกันรากเน่า โคนเน่า
16 สารเร่งสี เพิ่มสี
17 แก้โรคใบแก้ว ใบมะกรูด ดอกโต ผล-ใบเรียบ

Download file PDF

 ชุดบำรุงลำไย

 ละลายน้ำ 200 ลิตร

 จำนวนครั้ง

 1 ใบเขียว  1 ชุด  3 ครั้ง
 2 บำรุงต้น กิ่ง ใบ ผสมเกสร ติดผลดี   1 ชุด  3 ครั้ง
 3 สะสมแป้ง-น้ำตาล ทางดิน   1 ชุด  1 ครั้ง
 4 สะสมแป้ง-น้ำตาล ทางใบ   1 ชุด  3 ครั้ง
 5 สะสมอาหารทางใบ   1 ชุด  เรื่อยๆ
 6 ชุดเร่งใบให้แก่เร็ว เขียวเข้ม   1 ชุด  1 ครั้ง
 7 เปิดตาดอก   1 ชุด  3 ครั้ง
 8 บำรุงราก   1 ชุด  2 ครั้ง
9 เร่งช่อดอก  ดี1   1 ชุด  2 ครั้ง
 10 ดึงช่อและลดใบอ่อน ดี2   1 ชุด  2 ครั้ง
 11 ผสมเกสร ดี3   1 ชุด 2 ครั้ง
 12 เปลือกหนาและลูกดก   1 ชุด 1 ครั้ง
 13 ชุดสะสมอาหาร สร้างโปรตีนให้กับผล   1 ชุด เรื่อยๆ

สารเคมีเกษตร อาหารเสริมต้นไม้

Read full article  | No Comments

จำหน่ายสารเคมีเกษตร ธาตุอาหารพืช และให้คำปรึกษาในการให้ธาตุอาหารพืช

 • สารอาหารบำรุงพืชให้แข็งแรงต้านทานโรค
 • สารอาหารเพื่อการสะสมอาหารของพืช
 • แตกใบอ่อน
 • สารเร่งดอก
 • สารบำรุงให้เปลือกหนาลูกดก
 • สารเพิ่มขนาดผลลำไย
 • ยูเรีย
 • ไธโอยูเรีย
 • อะมิโนพลัส อะมิโนที่จำเป็นมากกว่า 10 ชนิด
 • ซุปเปอร์ฮิวเมท++ บำรุงราก ฟื้นฟูต้น
 • ไกลซีน ไกลซีนบีเทน ช่วยเปิดตาดอก
 • สารเพิ่มความหนืด  CMC   EMC   HEC

 

Amino Plus

สารเคมีเกษตร

สารเคมีทั่วไป

Read full article  | No Comments

Download file PDF

สารเคมีสำหรับห้องทดลองเพื่อการศึกษา

ลำดับที่ รายการ
1 Acetaldehyde pure 99% CH3CHO อะซิทัลดีไฮด์ 99%
2 Acetic acid 0.05 M. CH3COOH กรดอะซิติค 0.05 โมล
3 Acetic acid 6 M. CH3COOH กรดอะซิติค 6 โมล
4 Acetic acid conc, CH3COOH กรดอะซิติคเข้มข้น 98%
5 Agar อะการ์ (วุ้นผง)
6 Acetone CH3COCH3 อะซิโตน
7 Aceto-Carmine อะซิโตนคาร์มีน
8 Aceto orcein อะซิโตนออร์ซีน
9 Alizarin red  C14H7NaO7S อะลิซารีนเรด (G, A)
10 Aluminium foil Al แผ่นอลูมิเนียมฟอยล์ (ม้วน)
11 Aluminium chloride AlCl3.6H2O อะลูมิเนียมคลอไรด์ (G, A)
12 Aluminium powder Al อะลูมิเนียมผง
13 Aluminium sulphate Al2(SO4)3 อะลูมิเนียมซัลเฟท
14 di-Ammonium hydrogen phosphate (NH4)2HPO4 ได-แอมโมเนียมไฮโดรเจนฟอสเฟต
15 Ammonia solution 27% NH4OH สารละลายแอมโมเนีย 27%
16 Ammonium hydroxide 5 M. NH4OH แอมโมเนียมไฮดร๊อกไซด์ 5 โมล
17 Ammonium hydroxide 5 M. NH4OH แอมโมเนียมไฮดร๊อกไซด์ 5 โมล
18 Ammonium chloride NH4Cl แอมโมเนียมคลอไรด์
19 Ammonium dichromate (NH4)2Cr207 แอมโมเนียมไดโครเมท
20 Ammonium fericitrate NH3FeC6H8O7 แอมโมเนียมเฟอริคซิเตรด
21 Ammonium ferrous sulphate FeSO4.(NH4)2SO4.6H2O  แอมโมเนียมเฟอรัสซัลเฟต (A)
22 Ammonium molybdate (NH4)6Mo7O24.4H2O แอมโมเนียมโมลิบเดท
23 Ammonium nitrate
24 Ammonium oxalate (COONH4)2.H2O แอมโมเนียมอ๊อกซาเลท (G, A)
25 Ammonium sulphate (NH4)2SO4 แอมโมเนียมซัลเฟต
26 Ammonium thiocyanate NH4SCN แอมโมเนียมไทโอไซยาเนต (G, A)
27 Aniline Blue C37H27N3Na2O9S3 อนีลีนบลู
28 Antimony trichloride SbCl3 แอนติโมนีไตรคลอไรด์ (G, A)
29 Antiseptic (Ethyl alcohol) C2H5OH เอททิลแอลกอฮอล์ (เอทานอล) 95%
30 Antiseptic (Ethyl alcohol) 70% C2H5OH เอททิลแอลกอฮอล์ 70%
31 Antiseptic (Ethyl alcohol) C2H5OH เอททิลแอลกอฮอล์ (เอทานอล) 95%
32 Antiseptic (Ethyl alcohol) C2H5OH เอททิลแอลกอฮอล์ (เอทานอล) 95%
33 Ascorbic acid C6H8O6 แอสคอบิค (วิตามินซีผง)
34 Barium carbonate BaCO3 แบเรียมคาร์บอเนต
35 Barium chloride BaCl2.2H2O แบเรียมคลอไรด์
36 Barium hydroxide Ba(OH)2.8H2O แบเรียมไฮดร๊อกไซด์ (G, A)
37 Barium nitrate Ba(NO3)2 แบเรียมไนเตรด
38 Barium sulphate BaSO4 แบเรียมซัลเฟต
39 Benedict’s  solution สารละลายเบเนดิกซ์
40 Benzene (pure) C6H6 เบนซินบริสุทธิ์ (G, A)
41 Benzoic acid C6H5COOH กรดเบนโซอิค แอซิค
42 Biuret Solution C2H5N3O2 สารละลายไบยูเรต
43 Borax Na2B4O7.5H2O บอแรกซ์
44 Borneol C10H8O พิมเสน
45 Boric acid H3BO3 บอริค แอซิค
46 Bromine ( pure ) Br2 โบรมีนบริสุทธิ์
47 Bromothymol blue C27H28Br2O5S โบรโมไทมอลบลู
48 Bromothymol blue powder C27H28Br2O5S โบรโมไทมอลบลู (ผง) (A)
49 Butanoic acid (Butyric acid) (A)
50 n-Butanol CH3(CH2)3OH เอ็น-บิวทานอล (A)
51 Buffer Solution pH 4.0 สารละลายบัฟเฟอร์ pH 4.0 (A)
52 Buffer Solution pH 7.0 สารละลายบัฟเฟอร์ pH 7.0 (A)
53 Buffer Solution pH 10.0 สารละลายบัฟเฟอร์ pH 10.0 (A)
54 Conductivity Solution 1,413 uS/cm (E)
55 Calcium acetate  Ca(CH3COO)2.H2O แคลเซียมอะซิเตรด (G, A)
56 Calcium carbonate, chip  CaCO3 แคลเซียมคาร์บอเนต (เม็ด)
57 Calcium carbonate powder CaCO3 แคลเซียมคาร์บอเนต (ผง)
58 Calcium carbide CaC2 แคลเซียมคาไบด์
59 Calcium chloride CaCl2 แคลเซียมคลอไรด์
60 Calcium hydroxide Ca(OH)2 แคลเซียมไฮดร๊อกไซด์
61 Calcium hypochlorite CaCl2O2 แคลเซียมไฮโปคลอไรท์ (ปูนคลอรีน 90%)
62 Cacium nitrate Ca(NO3)2.4H2O แคลเซียมไนเตรท
63 tri-Calcium phosphate Ca3(PO4)2 ไตรแคลเซียมฟอสเฟต
64 Calcium sulphate CaSO4 แคลเซียมซัลเฟต
65 Camphor แคมเฟอร์ C10H16O (การบูร)
66 Canada balsam แคนาดาบัลซั่ม (A)
67 Carbon disulphide CS2 คาร์บอนไดซัลไฟด์ ( A)
68 Carbolic acid C6H5OH คาร์บอลิค แอซิค (ฟีนอล)
69 Carmine คาร์มีน (A)
70 Castor oil น้ำมันระหุ่ง
71 Charcoal wood C ผงถ่านไม้ (ชาร์โคล)
72 Chromic acid (A), LAB Chromium trioxide CrO3
73 Citric acid C6H8O7.H2O ซิตริค  แอซิค
74 Clark’s Fluid คลาคส์ฟลูอิด
75 Clorox  น้ำยาคลอรอกซ์ (Sodium Hypochlorite 10%)
76 Cobalt (II) chloride CoCl2.6H2O โคบอลท์ (II) คลอไรด์ (A)
77 Cobalt (II) chloride CoCl2.6H2O โคบอลท์ (II) คลอไรด์ (A)
78 Cobalt (II) nitrate Co(NO3)2.6H2O โคบอลท์ (II) ไนเตรท (A)
79 Coconut oil น้ำมันมะพร้าว
80 Coconut oil น้ำมันมะพร้าว
81 Cod Liver Oil (น้ำมันตับปลา)
82 Congo red C32H22N6Na2O6S2 คอนโก้เรด (G, A)
83 Copper(II) acetate Cu(CH3COO)2 คอปเปอร์(II)อะซิเตรท (A)
84 Copper(II) carbonate CuCO3.Cu(OH)2 คอปเปอร์(II)คาร์บอเนต
85 Copper(II) chloride CuCl2.2H2O คอปเปอร์(II)คลอไรด์
86 Copper(II) nitrate Cu(NO3)2 คอปเปอร์(II)ไนเตรท (G, A)
87 Copper(II) nitrate Cu(NO3)2 คอปเปอร์(II)ไนเตรท (G, A)
88 Copper(II) oxide  CuO คอปเปอร์ (II) ออกไซด์
89 Copper sheet  Cu แผ่นทองแดง
90 Copper (II) sulfate  CuSO4.5H2O คอปเปอร์ (II) ซัลเฟต  (จุนสี)
91 Crystal violet C25H30CIN3 คริสตอลไวโอเลต (A)
92 Curcuma powder ผงขมิ้น
93 Cyclohexene C6H10 ไซโคเฮกซีน (A) Lab
94 Diastase ไดแอสเตส (A) (alpha-amylase)
95 Dichloromathane
96 Diethyl ether (C2H5)2O ไดเอททิ้ล อีเทอร์ (G, A)
97 Di-Sodium hydrogen phosphate 12 hydrate
98 Distilled water H2O น้ำกลั่นบริสุทธิ์
99 Distilled water H2O น้ำกลั่นบริสุทธิ์ รวมถัง
100 Dye blue สีย้อมผ้า สีน้ำเงิน
101 Dye green สีย้อมผ้า สีเขียว
102 Dye red สีย้อมผ้า สีแดง
103 E.D.T.A Iron salt เหล็กคีเลต
104 E.D.T.A. sodium salt Na C10H14N2Na2O8 อี.ดี.ที.เอ. โซเดียมซอลท์ EDTA NA2(G, A)
105 Ethyl acetate  CH3COOC2H5 เอททิลอะซิเตรด
106 Ethyl alcohol C2H5OH เอททิลแอลกอฮอล์ (เอทานอล) ดูที่ Antiseptic
107 Fast green C37H34N2Na2O10S3 ฟลาสกรีน
108 Fertilizer 12-12-17 ปุ๋ย 12-12-17
109 Fertilizer 15-15-15 (N.P.K)
110 Fertilizer 16-20-0 (N.P.K) Intered
111 Formalin 20% HCHO ฟอร์มาลีน 20%
112 Formalin 40% HCHO ฟอร์มาลีน 40%
113 Formic acid 85% HCOOH กรดฟอร์มิค 85%
114 Fructose C6H12O6 ฟรุคโตส (A) A.R
115 Fuchsin acid C20H17N3Na2O9S3  ฟุชชิน แอซิค (A)
116 Fuchsin acid C20H17N3Na2O9S3  ฟุชชิน แอซิค (A)
117 Fuchsin basic C20H20CIN3 ฟุชชิน เบซิค (A)
118 Gelatin เจลาติน
119 Gential violet เจนเชียลไวโอเลต
120 Glass wool กลาสวูล  (ใยแก้ว)
121 Glyceral C3H8O3 กลีเซอรีน (กลีเซอรอล)
122 Glycine CH2NH2COOH ไกลซีน (อะมิโนไกลซีน)
123 Glucose C6H12O6.H2O กลูโคส
124 Glucose C6H12O6.H2O กลูโคส
125 Hexane C6H14 เฮกเซน
126 Hydrogen peroxide 50% H2O2 ไฮโดรเจนเปอร์อ๊อกไซด์ 50%
127 Hydrogen peroxide 12% H2O2 ไฮโดรเจนเปอร์อ๊อกไซด์ 12%
128 Hydrochloric acid conc. 12 M. HCl กรดไฮโดรคลอริค เข้มข้น 12 โมล
129 Hydrochloric acid  6 M. HCI กรดไฮโดรคลอริค 6 โมล
130 Hydrochloric acid  2 M. HCI กรดไฮโดรคลอริค 2 โมล
131 Hydrochloric acid  1 M. HCI กรดไฮโดรคลอริค 1 โมล
132 Hydrofluoric acid 70%   HF กรดไฮโดรฟลูออริค (กรดกัดแก้ว) 70%
133 I.A.A. C10H9NO2   ไอ.เอ.เอ.
134 I.B.A.  C12H13NO2   ไอ.บี.เอ.
135 Immersion oil อิมเมอร์ชั่นออยล์
136 Iodine crystal  I2 ไอโอดีนคริสตอล
137 Iodine solution 1%  สารละลายไอโอดีน 1%
138 Iodine solution 1% สารละลายไอโอดีน 1%
139 Iron ( powder )  Fe ผงตะไบเหล็ก
140 Iron ( III ) chloride  FeCl3 เฟอร์ริคคลอไรด์
141 Iron ( III ) nitrate Fe(NO3)3.9H2O ไอรอน(III)ไนเตรท (เฟอริคไนเตรท)
142 Iron ( II ) sulfate FeSO4.7H2O ไอรอน (II) ซัลเฟต (เฟอรัสซัลเฟต)
143 Iron ( II ) sulfide  FeS ไอรอน (II) ซัลไฟด์ (เฟอรัสซัลไฟด์)
144 Isopropyl Alcohol (I.P.A) ไอโซโพรพิล แอลกอฮอล์
145 Kerosene  น้ำมันก๊าด
146 Lactic acid C3H6O3 แล็คติก  แอซิค (A)
147 Lactose C12H22O11.H2O แล็คโตส (A)
148 Lanolin ลาโนลีน
149 Lead sheet 1/PK Pb แผ่นตะกั่ว
150 Lead (II) acetate  Pb(CH3COO)2.3H2O เลด( II) อะซิเตรท (G, A)
151 Lead (II) nitrate Pb(NO3)2 เลด (II)ไนเตรท
152 Lead(IV) oxide PbO2 เลด (IV) อ๊อกไซด์
153 Lithium Metal Li ลิเทียมเมททอล (G, A)
154 Lithium chloride LiCl ลิเทียมคลอไรด์ (ผง) ( A)
155 Lithium chloride LiCl ลิเทียมคลอไรด์ (ผง) ( A)
156 Lithium chloride 1 M LiCl ลิเทียมคลอไรด์ 1 โมล
157 Maltose C12H22O11.H2O มอลโตส (A)
158 Malonic acid powder C3H4O4 กรดมาโลนิค (ผง) (G, A)
159 Manganese (II) chloride MnCl2.4H2O แมงกานีส (II) คลอไรด์ (A)
160 Manganese dioxide MnO2 แมงกานีส ไดออกไซด์
161 Manganese (II) sulfate MnSO4.H2O แมงกานีส (II)ซัลเฟต
162 Magnesium chloride MgCl2.6H2O แมกนีเซียมคลอไรด์
163 Magnesium Ribbon roll  Mg ลวดแมกนีเซียม (ขดใหญ่) (G, A)
164 Magnesium Ribbon roll  Mg ลวดแมกนีเซียม (ขดเล็ก)
165 Magnesium sulfate  MgSO4 แมกนีเซียมซัลเฟต
166 Menthol  C10H20O เมนทอล (G)
167 Mercuric chloride  HgCl2 เมอร์คิวริคคลอไรด์ (G, A) A.R
168 Mercuric sulfate HgSO4 เมอร์คิวริคซัลเฟต (A)
169 Mercury Metal   Hg เมอร์คิวรี่เมททอล
170 Mercuric oxide HgO เมอร์คิวริคออกไซด์ (A) yellow A.R
171 Methyl red C15H15N3O2 เมททิลเรด
172 Methyl alcohol  CH3OH เมททิลแอลกอฮอล์, Methyl spirit
173 Methyl alcohol 70%  CH3OH เมททิลแอลกอฮอล์ 70%, Methyl spirit
174 Methyl alcohol  CH3OH เมททิลแอลกอฮอล์, Methyl spirit
175 Methyl alcohol  CH3OH เมททิลแอลกอฮอล์, Methyl spirit
176 Methyl cellulose เมททิลเซลลูโลส (CMC) (G,N)
177 Methyl orange 0.1%  C14H14N3NaO3S เมททิลออร์เรนจ์ 0.1%
178 Methyl salicylate C8H8O3 น้ำมันระกำ
179 Methyl spirit CH3OH แอลกอฮอล์, จุดไฟ (เมททิลสปิริต)
180 Methyl spirit CH3OH แอลกอฮอล์, จุดไฟ (เมททิลสปิริต)
181 Methyl violet  C24H27N3.HCl เมททิลไวโอเลต
182 Methylene blue 0.1% C16H18ClN3S.2H2O เมททิลีนบลู 0.1%
183 Methylene blue powder C16H18ClN3S  เมททิลีนบลู (ผง) (G, A)
184 N A A C12H10O2  เอ็น เอ เอ (A) (1-Naphthylacetic acid)
185 Naphthalene C10H8 แนฟธาลีน (ลูกเหม็น)
186 1-Naphthol C10H8O 1-แนฟตอล (A)
187 Neutral red C15H17ClN4 นิวทอลเรด (A)
188 Nickel (II) chloride NiCl2.6H2O นิเกิล (II) คลอไรด์ (A)
189 Nickel (II) sulfate NiSO4.6H2O นิเกิล (II) ซัลเฟต (G)
190 Nicotinic acid C6H5NO2 นิโครตินิค แอซิค (A) (Vitamin B3)
191 Ninhydrin  C9H6O4 นินไฮดริน (A)
192 Nitric acid conc. 68% HNO3 กรดไนตริก เข้มข้น 68%
193 Nitric acid 2 M. HNO3 กรดไนตริค 2 โมล
194 Nitric acid 6 M. HNO3 กรดไนตริค 6 โมล
195 Nitric acid 7 M. HNO3 กรดไนตริค 7 โมล
196 Nitric acid 8 M. HNO3 กรดไนตริค 8 โมล
197 Olive oil โอลีฟออยล์
198 Orcein ออร์ซีน (A)
199 Oxalic acid C2H2O4 อ๊อกซาลิค แอซิค
200 Paraffin wax พาราฟินแว๊ค
201 Paraffin oil  พาราฟินออยล์
202 n-Pentanol  C5H12O เอ็น-เพนทานอล
203 Pepsin เปบซิน
204 Petroleum ether 40-60 ปิโตรเลี่ยมอีเทอร์ 40-60 (G, A)
205 Peptone เปปโตน
206 Pepermint  เปปเปอร์มินท์
207 Permount  เปอร์เม้าท์
208 Phenolphthalein 0.1%  C20H14O4 ฟินอลทาลีน 0.1%
209 Phenol red  C19H14O5S ฟินอลเรด
210 Phenylhydrazine hydrochloride C6H8N2.HCl  ฟีนิลไฮดาซีน ไฮโดรคลอไรด์
211 Phosphoric acid  H3PO4 ฟอสฟอริค แอซิค
212 Pine Oil
213 Polyester , Resin with Hardener  โปลีเอสเตอร์เรซิ่น (หล่อ) พร้อมสารแข็งตัว
214 Polyester , Resin with Hardener  โปลีเอสเตอร์เรซิ่น(เคลือบ)พร้อมสารแข็งตัวและโคบอล์ท
215 สารแข็งตัว
216 Polyethylene( P. E. )  H(CH2CH2)nH ผง พี.อี.
217 Potassium alum  KAl(SO4)2.12H2O สารส้ม (โปแตสเซียมอลัม)
218 Potassium chloride  KCl โปแตสเซียมคลอไรด์
219 Potassium bromide  KBr โปแตสเซียมโบรไมด์
220 Potassium carbonate  K2CO3 โปแตสเซียมคาร์บอเนต
221 Potassium chromate  K2CrO4 โปแตสเซียมโครเมท
222 Potassium cyanide  KCN โปแตสเซียมไซยาไนด์
223 Potassium dichromate  K2Cr2O7 โปแตสเซียมไดโครเมท
224 Potassium dihydrogen Phosphate  KH2PO4  โปแตสเซียม ไดไฮโดรเจน ฟอสเฟต หรือ Mono Potassium Phosphate
225 Potassium ferricyanide  K3Fe (CN)6 โปแตสเซียมเฟอริไซยาไนด์  (III)
226 Potassium ferrocyanide  K4Fe(CN)6.3H2O โปแตสเซียมเฟอโรไซยาไนด์  (II)
228 Potassium hydrogen sulfate  KHSO4 โปแตสเซียมไฮโดรเจนซัลเฟต (A)
229 Potassium hydroxide  KOH โปแตสเซียมไฮดรอกไซด์
230 Potassium hydrogen phathalate  C8H5KO4  โปแตสเซียมไฮโดรเจนพทาเลท (A) A.R.
231 Potassium iodide  KI โปแตสเซียมไอโอไดด์ (G, A)
Potassium iodide  KI โปแตสเซียมไอโอไดด์ (G, A)
232 Potassium nitrate  KNO3 โปแตสเซียมไนเตรท
233 Potassium permanganate  KMnO4 โปแตสเซียมเปอร์แมงกาเนต
234 Potassium sulfate  K2SO4 โปแตสเซียมซัลเฟต
235 Iso-Propanol  C3H8O ไอโซ-โพรพานอล
236 n-Propanol  C3H7OH เอ็น-โพรพานอล (G, A)
237 Propionic acid  C3H6O2 โพรพิโอนิค แอซิค (G, A)
238 Raw Sugar  น้ำตาลทรายดิบ
239 Resorcinol  C6H6O2 รีซอร์ซินอล (A)
240 Rice bran oil น้ำมันรำ
241 Rhizobium  ไรโซเบียม
242 Safranine solution  C20H19CIN4 สารละลายซาฟรานิน
243 Salicylic acid  C7H6O3 ซาลิไซลิค แอซิค
244 Shellac  เชลแล็ค
245 Silica Gel  ซิลิกาเจล
246 Silver nitrate  AgNO3 ซิลเวอร์ไนเตรท (AR) (G, A)
247 Sodium acetate  CH3COONa.3H2O โซเดียมอะซิเตรท
248 Sodium benzoate  C6H5COONa โซเดียมเบนโซเอท
249 Sodium carbonate  Na2CO3 โซเดียมคาร์บอเนต
250 Sodium citrate   Na3C6H5O7.2H2O โซเดียมซิเตรท
251 Sodium chloride  NaCl โซเดียมคลอไรด์
252 Sodium fluoride  NaF โซเดียมฟลูออไรด์
253 di-sodium hydrogen phosphate  Na2HPO4  ได-โซเดียมไฮโดรเจนฟอสเฟต
254 Sodium di-hydrogen phosphate   NaH2PO4  โซเดียม-ได-ไฮโดรเจนฟอสเฟต
255 Sodium hydroxide , pellet  NaOH โซเดียมไฮดร๊อกไซด์
256 Sodium hydroxide 50%  NaOH โซเดียมไฮดร๊อกไซด์ 50%
257 Sodium hydroxide 2.5 M.  NaOH โซเดียมไฮดร๊อกไซด์ 2.5 โมล
258 Sodium hypochlorite 10% NaOCl โซเดียมไฮโปคลอไรต์ 10%
259 Sodium hydrogen carbonate  NaHCO3 โซเดียมไฮโดรเจนคาร์บอเนต (โซเดียมไบคาร์บอเนต)
260 Sodium hydrosulphite Na2S2O4 โซเดียมไฮโดรซัลไฟท์
261 Sodium Metal  Na โซเดียมเมททอล
262 Sodium metabisulphite  Na2S2O5 โซเดียมเมต้าไบซัลไฟท์
263 Sodium nitrate  NaNO3 โซเดียมไนเตรท
264 Sodium nitrite  NaNO2 โซเดียมไนไตรท์
265 Sodium potassium tartrate  C4H4KNaO6.4H2O  โซเดียมโปแตสเซียมตาร์เตรท
266 Sodium phosphate ( Tribasic )  Na3PO4.12H2O โซเดียมฟอสเฟต
267 Sodium silicate 59 Be  Na2Si3O7 โซเดียมซิลิเกต (แก้วเหลว)
268 Sodium sulfate  Na2SO4 โซเดียมซัลเฟต
269 Sodium sulfide  Na2S โซเดียมซัลไฟด์
270 Sodium sulfite  Na2SO3 โซเดียมซัลไฟท์ (G, A)
271 Sodium thiosulfate Na2S2O3.5H2O โซเดียมไทโอซัลเฟต
272 Starch  (C6H10O5)n แป้งมัน (สตาร์ช)
273 Stannous chloride  SnCl2.2H2O สแตนนัสคลอไรด์ (G, A)
274 Stearic acid  CH3(CH2)16COOH สเตรียริก แอซิค
275 Strontium chloride  SrCl2.6H2O สตรอนเทียมคลอไรด์ (G, A)
276 Sucrose  C12H22O11 ซูโครส (น้ำตาลทราย)
277 Sulfur powder  S กำมะถันผง (ซัลเฟอร์)
278 Sulfur lump  S กำมะถันแท่ง
279 Sulfuric acid 98%  H2SO4 กรดซัลฟูริค เข้มข้น 98%
280 Sulfuric acid 1 M.  H2SO4 กรดซัลฟูริค 1 โมล
281 Sulfuric acid 2 M.  H2SO4 กรดซัลฟูริค 2 โมล
282 Sulfuric acid 6 M.  H2SO4 กรดซัลฟูริค 6 โมล
283 Talcum  powder  ผงทัลคัม
284 Tannic acid  C76H52O46 แตนนิค  แอซิค (G, A)
285 T.T.C.  C19H15ClN4 ที.ที.ซี. (A)
286 Tin, sheet  Sn แผ่นดีบุก
287 Titanium dioxide  TiO2 ไททาเนียมไดอ๊อกไซด์
288 Thiner  ทินเนอร์
289 Thymol  C10H14O ไทมอล (A)
290 Trypsin  ทริพซิน
291 Turpentine  น้ำมันสน
292 Toluene  C6H5CH3 โทลูอีน
293 Universal indicator  ยูนิเวอร์แซลอินดิเคเตอร์
294 Ucalyptus oil  น้ำมันยูคาร์ลิปตัส
295 Urea  CH4N2O ยูเรีย
296 Vaseline  วาสลีน
297 Vaseline  วาสลีน
298 Vaseline  วาสลีน
299 Wright stain solution  ไรท์สเตน
300 Xylene  C8H10 ไซลีน
301 Yeast  ยีสต์
302 Zinc ( Metal )  Zn สังกะสี
303 Zinc sulphate  ZnSO4.H2O ซิงค์ซัลเฟต
304 Zinc chloride  ZnCl2 ซิงค์คลอไรด์
305 Zinc oxide  ZnO ซิงค์อ๊อกไซด์

สารเคมี สำหรับงานวิจัย

Read full article  | 2 Comments

สารเคมี สำหรับงานวิจัย 

Acros Organics

Acros Organics

Ajax Finechem

Ajax Finechem

Carlo Erba

Carlo Erba

Fisher

Fisher Chemical

Fluka

Fluka

Himedia

Himedia

J.T.Baker

J.T.Baker

ACI Labscan

ACI Labscan

Merck

Merck

Sigma

Sigma

Qrëc

Qrëc

Sigma-Aldrich

Sigma-Aldrich

NMR Solvent

NMR Solvent

สาร Standard

Read full article  | No Comments

สาร Standard

ChromaDex

ChromaDex

LGC Standards

LGC Standards

Cerilliant

Cerilliant

Dr Ehrenstorfer

Dr Ehrenstorfer

ATCC

ATCC

irmm

irmm