‘อื่นๆ’ Posts

 

ดินขาวอุตรดิตถ์ : ดินสำหรับทำบ้านดิน

Read full article  | No Comments

ดินขาวอุตรดิตถ์ เป็นดินขาวคุณภาพดี แนะนำสำหรับผู้ที่ต้องการทำบ้านดิน

 

บรรจุถุงละ  25 กิโลกรัม

 

 

ตะแกรงร่อน ENDECOTTS TEST SIEVE

Read full article  | No Comments

ตะแกรงร่อน ENDECOTTS TEST SIEVE

ตารางแสดงรายละเอียดสินค้าตะแกรงร่อน และแปรงทำความสะอาดตะแกรงร่อน

Download file PDF

หจก. นอร์ทเทอร์นเคมิเคิลแอนด์กลาสแวร์
ตะแกรงร่อน ENDECOTTS TEST SIEVE (เริ่มใช้ 1 มิถุนายน 2557)
8″ dia full height ; depth to mest approximately 2″ Standard ASTM EII:95,W/Wire
Norminal Aperture size Deaignation ระบบอังกฤษ Tyler Equivalent ระบบอเมริกา
125 mm 5.00 in
106 mm 4.24 in
100 mm 4.00 in
90 mm 3 1/2 in
75 mm 3.00 in
63 mm 2 1/2 in
53 mm 2.12 in
50 mm 2.00 in
45 mm 1 3/4 in
37.5 mm 1 1/2 in
31.5 mm 1 1/4 in
26.5 mm 1.06 in 1.050 in
25 mm 1.00 in
22.4 mm 7/8 in 0.883 in
19.0 mm 3/4 in 0.724 in
16.0 mm 5/8 in 0.624 in
13.2 mm 0.530 in 0.525 in
12.5 mm 1/2 in
11.2 mm 7/16 in 0.441 in
9.5 mm 3/8 in 0.371 in
8.0 mm 5/16 in 2 1/2 in
6.7 mm 0.265 in 3 mesh
6.3 mm 1/4 in
5.6 mm no.3 1/2 3 1/2 mesh
4.75 mm mesh No.4 4 mesh
4.00 mm mesh No.5 5 mesh
3.35 mm mesh No.6 6 mesh
2.80 mm mesh No.7 7 mesh
2.36 mm mesh No.8 8 mesh
2.00 mm mesh No.10 9 mesh
1.70 mm mesh No.12 10 mesh
หจก. นอร์ทเทอร์นเคมิเคิลแอนด์กลาสแวร์
ตะแกรงร่อน ENDECOTTS TEST SIEVE (เริ่มใช้ 1 มิถุนายน 2557)
8″ dia full height ; depth to mest approximately 2″ Standard ASTM EII:95,W/Wire
Norminal Aperture size Deaignation ระบบอังกฤษ Tyler Equivalent ระบบอเมริกา
1.40 mm mesh No.14 12 mesh
1.18 mm mesh No.16 14 mesh
1.00 mm mesh No.18 16 mesh
850 microns mesh No.20 20 mesh
710 microns mesh No.25 24 mesh
600 microns mesh No.30 28 mesh
500 microns mesh No.35 32 mesh
425 microns mesh No.40 35 mesh
355 microns mesh No.45 42 mesh
300 microns mesh No.50 48 mesh
250 microns mesh No.60 60 mesh
212 microns mesh No.70 65 mesh
180 microns mesh No.80 80 mesh
150 microns mesh No.100 100 mesh
125 microns mesh No.120 115 mesh
106 microns mesh No.140 150 mesh
90 microns mesh No.170 170 mesh
75 microns mesh No.200 200 mesh
63 microns mesh No.230 250 mesh
53 microns mesh No.270 270 mesh
45 microns mesh No.325 325 mesh
38 microns mesh No.400 400 mesh
36 microns
32 microns mesh No.450 450 mesh
25 microns mesh No.500 500 mesh
20 microns mesh No.635 635 mesh
Lid & PAN
Lid & PAN
Receiver
แปรงทำความสะอาดตะแกรงร่อน