‘เซรามิก’ Posts

 

เซรามิก วัสดุอุปกรณ์ในงานเซรามิก

Read full article  | No Comments

จำหน่ายวัสดุอุปกรณ์เซรามิกทุกชนิด

เราจำหน่ายวัสดุอุปกรณ์เซรามิกทุกชนิด เช่น

  • เตาเผา เซรามิก
  • เครื่องบดน้ำเคลือบ
  • เทอร์โมมิเตอร์สำหรับเตาเผา
  • โคนวัดอุณหภูมืเตาเผา
  • ดินปั้น ดินดูด ดินคอมพาวด์เคลย์ ปูนปลาสเตอร์
  • ปูนทนไฟ คอนกรีตทนไฟ
  • สีบนเคลือบ สีใต้เคลือบ ซิลิกา สบู่เทียมสำหรับทาพิมพ์
  • พู่กันจีน และวัสดุอุปกรณ์ เซรามิก อื่นๆ