สารเคมี สำหรับงานวิจัย

Read full article  | 2 Comments

สารเคมี สำหรับงานวิจัย 

Acros Organics

Acros Organics

Ajax Finechem

Ajax Finechem

Carlo Erba

Carlo Erba

Fisher

Fisher Chemical

Fluka

Fluka

Himedia

Himedia

J.T.Baker

J.T.Baker

ACI Labscan

ACI Labscan

Merck

Merck

Sigma

Sigma

Qrëc

Qrëc

Sigma-Aldrich

Sigma-Aldrich

NMR Solvent

NMR Solvent

Instrumental THIN-LAYER Chromatography

Read full article  | No Comments

Instrumental  THIN-LAYER Chromatography

Nanomat

Nanomat

Linomat

Linomat

Automatic TLC Sampler

Automatic TLC Sampler

SmartALERT Solvent Front Monitor

SmartALERT Solvent Front Monitor

Automatic Developing Chamber

Automatic Developing Chamber

AMD2 Automated Multiple Development

AMD2 Automated Multiple Development

Chromatogram immersion device

Chromatogram immersion device

CAMAG TLC Scanner

CAMAG TLC Scanner

TLC AND MASS SPECTROMETRY WITH THE TLC-MS INTERFACE

TLC AND MASS SPECTROMETRY WITH THE TLC-MS INTERFACE

BIOLUMINIZER

BIOLUMINIZER

Twin Trough and Flat Bottom Chambers

Twin Trough and Flat Bottom Chambers

DRIED BLOOD SPOT ANALYSIS SYSTEM FOR LC-MS

DRIED BLOOD SPOT ANALYSIS SYSTEM FOR LC-MS

DRIED BLOOD SPOT ANALYSIS SYSTEM FOR LC-MS

DRIED BLOOD SPOT ANALYSIS SYSTEM FOR LC-MS

อุปกรณ์ความปลอดภัย

Read full article  | No Comments

อุปกรณ์ความปลอดภัย สำหรับงานในห้องทดลอง ,อุตสาหกรรม และชีวิตประจำวัน

จำหน่าย อุปกรณ์ความปลอดภัย สำหรับงานในห้องทดลอง ,อุตสาหกรรม และชีวิตประจำวัน

 • หน้ากากกันสารเคมี
 • ถุงมือยางสำหรับงานเฉพาะ
 • แว่นตานิรภัย เฉพาะงาน
 • อุปกรณ์ลดเสียง
 • หมวกนิรภัย
 • ชุดป้องกันสารเคมี
 • ผ้าปิดจมูก (Face Mask)
 • รองเท้า safety
 • อุปกรณ์ความปลอดภัยส่วนบุคคล
 • เสื้อกาวน์

หน้ากากกันสารเคมี

หน้ากากกันสารเคมี อุปกรณ์ความปลอดภัย

ถุงมือยาง

ถุงมือยางสำหรับงานเฉพาะ

แว่นตานิรภัย

แว่นตานิรภัยเฉพาะงาน

อุปกรณ์ลดเสียง

อุปกรณ์ลดเสียง

อุปกรณ์ลดเสียง

อุปกรณ์ลดเสียง

หมวกนิรภัย

หมวกนิรภัย

ชุดป้องกันสารเคมี

ชุดป้องกันสารเคมี

ผ้าปิดจมูก

ผ้าปิดจมูก

รองเท้า Safety

รองเท้า Safety

อุปกรณ์ความปลอดภัยส่วนบุคคล

อุปกรณ์ความปลอดภัยส่วนบุคคล

เสื้อกาวน์

เสื้อกาวน์

 อุปกรณ์ความปลอดภัย

ชุดทดสอบอาหารด้านจุลินทรีย์

Read full article  | No Comments

Test Strips for microbiological diagnostics BioFix test strips

BioFix  Indol

BioFix  Indol

Test Strips

Test Strips

BioFix® Indol

a)Indole-negative Bacillus brevis

b)Indole-positive Escherichia coli

BioFix® Aminopeptidase

a)Aminopeptidase-positive,Gram negative Escherichia coli

b) Aminopepsidase-negative,Grame-positive Enterococcus faecalis

BioFix® Oxidase

a)Oxidase-negative Enterobacter aerogenes

b)Oxidase-positive Pseudomonas aeruginosa

หุ่นจำลองเพื่อการศึกษา ด้านกายวิภาค

Read full article  | No Comments

หุ่นจำลองเพื่อการศึกษา ด้านกายวิภาค

 

จำหน่าย หุ่นจำลองเพื่อการศึกษา ด้านกายวิภาค

 • Human Anatomy Models
 • Botany Models
 • Zoologys Models
 • Cla Models

 

 

หุ่นจำลองเพื่อการศึกษา HUMAN ANATOMY MODELS

Muscular Figures/Torso Models

Muscular Figures/ Torso Models

Brain/Head and NervousSystem Models

Brain/Head and
Nervous System Models

Eye Model

Eye Models

Ear Model

Ear Models

Teeth and Jaw Model

Teeth and Jaw Models

Nose, Tongue and Larynx Model

Nose, Tongue and Larynx Models

Circulatory Organ Model

Circulatory Organ Models

Digestive Organ Model

Digestive Organ Models

Skin and Hair Model

Skin and Hair Models

Urinary Organ Model

Urinary Organ Models

Genital Organs, Embryonic, Birth Baby Care Model

Genital Organs, Embryonic, Birth Baby Care Models

Extremities and Joints Model

Extremities and Joints Models

Artificial Bone Model

Artificial Bone Models

Hospital Training Doll Model

Hospital Training Doll Models

Racial Origins Model

Racial Origins Models

New model

See all NEW MODELS!

 

BOTANY MODELS

Botany model

Botany models

Botany model

Botany models

Botany models

Botany models

 

ZOOLOGY MODELS

Vertebrates Invertebrates

Vertebrates Invertebrates

Development of Animals

Development of Animals

Comparative Anatomy

Comparative Anatomy

Professional Training Model

Professional Training Models

Realistic Life-Size Animal Models

Realistic Life-Size Animal Models

 

CLA  MODELS

CLA Medical Phantoms

CLA Medical Phantoms

Somso Baby Care

Somso Baby Care

Overhead Transparencies

Overhead Transparencies

CLA Hospital Training Dolls

CLA Hospital Training Dolls

Medical Slides Series

Medical Slides Series

ชุดทดสอบสาร ด้านต่าง ๆ

Read full article  | No Comments

ชุดทดสอบสารด้านต่าง ๆ อาทิเช่น

1.ชุดทดสอบสาร ด้านสิ่งแวดล้อม Phenols Test kit

2.ชุดทดสอบสาร ด้านการเกษตร

3.ชุดทดสอบ ด้านประมงและปศุสัตว์ ไข้หวัดนก,ฟาร์มนม

4.ชุดทดสอบ ด้านอาหาร

5.ชุดทดสอบ ด้านการแพทย์ สาธารณสุขและการศึกษา

6.ชุดทดสอบ ตามประเภทการใช้งาน

7.ชุดทดสอบ ด้านอุตสาหกรรม

8.ผลิตภัณฑ์ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

9.ชุดตรวจวิเคราะห์น้ำ

10.ชุดตรวจวิเคราะห์ปุ๋ยและดิน

11.ชุดตรวจวิเคราะห์พืชและปูน

12.ชุดวิเคราะห์ทดสอบอาหาร

13.ชุดตรวจวิเคราะห์ไบโอดีเซล

ชุดทดสอบสาร

ชุดทดสอบสาร

อาหารเลี้ยงเชื้อ

Read full article  | No Comments

จำหน่าย

 • แร่ยิปซัม สำหรับการเกษตร gypsum
 • อาหารเลี้ยงเชื้อเห็ด

จำหน่าย

แร่ยิปซัมสำหรับการเกษตร

gypsum

แร่ยิปซัมสำหรับการเกษตร

Himedia

Himedia

Merck

Merck

BD

BD

Lab

Lab

Sigma-Aldrich

Oxoid

Oxoid

Difco

Difco

อาหารเลี้ยงเชื้อเห็ด

อาหารเลี้ยงเชื้อ เห็ด

สาร Standard

Read full article  | No Comments

สาร Standard

ChromaDex

ChromaDex

LGC Standards

LGC Standards

Cerilliant

Cerilliant

Dr Ehrenstorfer

Dr Ehrenstorfer

ATCC

ATCC

irmm

irmm

Lab Equipments

Read full article  | No Comments

Lab Equipments

จำหน่าย lab equipments

 • ปั๊มสุญญากาศ Aspirator Pumps
 • อ่างควบคุมอุณหภูมิ Baths & Circulators
 • ตู้ไบโอฮาซาร์ด Cabinets
 • ตู้ลามินาร์ Clean Bench
 • โถดูดความชื้น Desiccators
 • Environmental Chambers
 • ตู้ดูดควัน ตู้ดูดไอสารเคมี Fume Hoods
 • ที่ฟักไข่ Incubators
 • Mixers
 • ตู้อบ Ovens
 • Recalculating Coolers (Chillers)
 • ตู้แช่แข็ง Refrigerators & Freezers
 • เครื่องเขย่าสารละลาย Shakers
 • เครื่องผสมสารละลาย Vortex Mixers
 • เครื่องล้างความถี่สูง Ultrasonic Cleaners
 • Industrial Test Equipments

Aspirator Pumps

Aspirator Pumps

water bath

Baths & Circulators

Cabinets

Cabinets

Clean Benches

Clean Bench

Desiccators

Desiccators

Environmental Chamber Lab Equipments

Environmental Chambers Lab Equipments

Fume Hood

Fume Hoods

Incubator

Incubators

Mixer

Mixers

Oven

Ovens

Recalculating Coolers (Chillers)

Recalculating Coolers (Chillers)

Refrigerators

Refrigerators & Freezers

Shaker

Shakers

Vortex Mixer

Vortex Mixers

Ultrasonic Cleaner

Ultrasonic Cleaners

Industrial Test Equipment

Industrial Test Equipments

เครื่องมือวัดทางป่าไม้

Read full article  | No Comments

เครื่องมือวัดทางป่าไม้

จำหน่าย เครื่องมือวัดทางป่าไม้

 

เครื่องวัดความสูงต้นไม้

Fiberglass Measuring Sticks เครื่องวัดความสูงต้นไม้

ไม้บรรทัดวัดความยาวแบบพับเก็บได้

ไม้บรรทัดวัดความยาวแบบพับเก็บได้

กล้องเล็งวัตถุ

กล้องเล็งวัตถุ ขนาด 6 x 24 mm. วัดระยะทาง 4.5 ถึง 1080 เมตร

กล้องส่องแบบสองตา

กล้องส่องแบบสองตา (Binocular) ขนาด 8 x 42 mm. Bushnell

กล้องดูดาวแบบ Maksutov-Cassegrain

กล้องดูดาวแบบ Maksutov-Cassegrain เส้นผ่านศูนย์กลาง 90 mm.

Spotting Scope

กล้อง Spotting Scope

กล้องดักถ่ายสัตว์

กล้องดักถ่ายสัตว์

เทปวัดระยะทาง

เทปวัดระยะทาง (Fiberglass Tape)

เครื่องวัดสภาพอากาศ

เครื่องวัดสภาพอากาศ (Kestrel 4500 Pocket Weather Thracker)

ฆ้อนธรณี

ค้อนธรณี เครื่องมือวัดทางป่าไม้

เครื่องชั่งน้ำหนัก

เครื่องชั่งน้ำหนัก 20 Kg.

Zoom Illuminated Microscope

Zoom Illuminated Microscope

Microscope 25x

Microscope 25x

Rite in the Rain EPA Field Book

Rite in the Rain EPA Field Book

Biodegradable Flagging Tapes

Biodegradable Flagging Tapes

Green Laser

Green Laser

เครื่องวัดความสูงต้นไม้ รุ่น Vertex IV,Haglof

เครื่องวัดความสูงต้นไม้ รุ่น Vertex IV,Haglof

เครื่องวัดความสูงของต้นไม้รุ่น Vertex Laser,Haglof

เครื่องวัดความสูงของต้นไม้รุ่น Vertex Laser,Haglof

Nikon Forestry 550 Laser Rangefinder Hypsometer

Nikon Forestry 550 Laser Rangefinder Hypsometer

เครื่องวัดความสูงต้นไม้ ( HAGA)

เครื่องวัดความสูงต้นไม้ ( HAGA)

สว่านหาความเพิ่มพูนของต้นไม้  Haglog

สว่านหาความเพิ่มพูนของต้นไม้ Haglog

เครื่องวัดความหนาของเปลือกต้นไม้, Hoglof

เครื่องวัดความหนาของเปลือกต้นไม้, Hoglof

เทปวัดขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง

เทปวัดขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง

Pole Tape, 6 ft.

Pole Tape, 6 ft. เครื่องมือวัดทางป่าไม้

Manual Band Dendrometers

Manual Band Dendrometers (อุปกรณ์วัดการเจริญเติบโตของต้นไม้)

Aluminum Calipers Haglof

Aluminum Calipers Haglof

Clinometer

SUUNTO, Clinometer PM5 360PC

Tendem compass clinometer

SUUNTO,Tendem compass clinometer

Spherical Densiometer

Spherical Densiometer (วัดการปกคลุมเรือนยอดต้นไม้)

Abney Lever With Clinometer

SOKKIA, Abney Lever With Clinometer

Military Lensatic Compass

Military Lensatic Compass Model 27

เข็มทิศ

เข็มทิศ

เครื่องวัดระยะทางบนแผนที่

เครื่องวัดระยะทางบนแผนที่

กล้องอ่านภาพจากแผนที่ทางอากาศชนิด 3 มิติ

กล้องอ่านภาพจากแผนที่ทางอากาศชนิด 3 มิติ

 Pocket Stereoscope

SOKKIA Pocket Stereoscope

GPS

เครื่อง GPS

เครื่องมือวัดทางสมุทรศาสตร์

Read full article  | No Comments

เครื่องมือวัดทางสมุทรศาสตร์

จำหน่าย เครื่องมือวัดทางสมุทรศาสตร์

เครื่องวัดความเร็วกระแสน้ำ

เครื่องวัดความเร็วกระแสน้ำ อุณหภูมิและความลึกของน้ำ

เครื่องวัดความลึก อุณหภูมิ ค่าการนำไฟฟ้า

เครื่องวัดความลึก อุณหภูมิ ค่าการนำไฟฟ้า

CTD with multiple water samplers

CTD with multiple water samplers

เครื่องวัดความลึก/ค่าการนำไฟฟ้า/อุณหภูมิ/ความเค็ม

เครื่องวัดความลึก/ค่าการนำไฟฟ้า/อุณหภูมิ/ความเค็ม

เครื่องวัดคุณภาพน้ำทางทะเล

เครื่องวัดคุณภาพน้ำทางทะเล

เครื่องเก็บตัวอย่างน้ำ

เครื่องเก็บตัวอย่างน้ำ

เครื่องวัดความเร็วกระแสน้ำ

เครื่องวัดความเร็วกระแสน้ำ

เครื่องวัดความเร็วกระแสน้ำแบบอนาล็อก

เครื่องวัดความเร็วกระแสน้ำแบบอนาล็อก

เครื่องวัดคุณภาพน้ำแบบ Multiprobe

เครื่องวัดคุณภาพน้ำแบบ Multiprobe

เครื่องวัดระดับความลึกของน้ำใต้ดิน

เครื่องวัดระดับความลึกของน้ำใต้ดิน

เครื่องวัดและบันทึกค่าอุณหภูมิและระดับน้ำบาดาลอัตโนมัติ

เครื่องวัดและบันทึกค่าอุณหภูมิและระดับน้ำบาดาลอัตโนมัติ

ชุดอุปกรณ์ดูดเก็บตัวอย่างน้ำจากบ่อสังเกตการณ์

ชุดอุปกรณ์ดูดเก็บตัวอย่างน้ำจากบ่อสังเกตการณ์

เครื่องวัดแสงใต้น้ำ

เครื่องวัดแสงใต้น้ำ

เครื่องวัดคุณภาพน้ำในภาคสนาม

เครื่องวัดคุณภาพน้ำภาคสนาม

เครื่องวัดค่าความเป็นกรดด่าง ค่าการนำไฟฟ้า อุณหภูมิ

เครื่องวัดค่าความเป็นกรดด่าง ค่าการนำไฟฟ้า อุณหภูมิ

เครื่องเก็บตะกอนดินใต้ท้องน้ำ

เครื่องเก็บตะกอนดินใต้ท้องน้ำ

แพลงก์ตอนเน็ต เครื่องมือวัดทางสมุทรศาสตร์

แพลงก์ตอนเน็ต เครื่องมือวัดทางสมุทรศาสตร์

เครื่องวัดความขุ่น

เครื่องวัดความขุ่น เครื่องมือวัดทางสมุทรศาสตร์

จานวัดความขุ่นของน้ำ

จานวัดความขุ่นของน้ำ

เครื่องวัดระดับความลึกของน้ำ

เครื่องวัดระดับความลึกของน้ำ

ขวดเก็บตัวอย่างน้ำ

ขวดเก็บตัวอย่างน้ำเพื่อป้องกันการปนเปื้อน

 

เครื่องมือวัดทางพืชศาสตร์

Read full article  | No Comments

เครื่องวัดการเปิดปิดปากใบพืช

เครื่องวัดการเปิดปิดปากใบพืช

เครื่องวัดศักย์ของน้ำในใบพืช

เครื่องวัดศักย์ของน้ำในใบพืช

เครื่องวัดศักย์ของน้ำในใบพืช

เครื่องวัดศักย์ของน้ำในใบพืช

เครื่องวัดพื้นที่ใบแบบภาคสนาม

เครื่องวัดพื้นที่ใบแบบภาคสนาม

เครื่องวัดพื้นที่ใบแบบภาคสนาม

เครื่องวัดพื้นที่ใบแบบภาคสนามรุ่น CI -203

เครื่องวัดพื้นที่ใบแบบภาคสนาม

เครื่องวัดพื้นที่ใบแบบภาคสนาม รุ่น CI- 202

เครื่องวัดพื้นที่ใบสำหรับห้องปฏิบัติการ

เครื่องวัดพื้นที่ใบสำหรับห้องปฏิบัติการ

เครื่องวัดคลอโรฟิลล์

เครื่องวัดคลอโรฟิลล์ฟลูออเรสเซนส์ ( Pulse –Modulated Chlorophyll Fluorescence )

Modulated Chlorophyll Fluorescence

เครื่องวัดคลอโรฟิลล์ฟลูออเรสเซ็นส์

เครื่องวัดคลอโรฟิลล์

เครื่องวัดคลอโรฟิลล์ SPAD 502 Plus

เครื่องวัดคลอโรฟิลล์

เครื่องวัดคลอโรฟิลล์ รุ่น CL-01

เครื่องวัดอัตราการสังเคราะห์แสงของพืช

เครื่องวัดอัตราการสังเคราะห์แสงของพืช

แผ่นเทียบสีพืช

แผ่นเทียบสีพืช

สมุดเทียบสีพืช

สมุดเทียบสีพืช

เครื่องวัดสี Minolta

เครื่องวัดสี Minolta

เครื่องวัดสี

เครื่องวัดสี Minolta

เครื่องวัดอัตราการไหลของน้ำในต้นพืช

เครื่องวัดอัตราการไหลของน้ำในต้นพืช TDP Sap Velocity

Dynagage Sap flow sensor

เครื่องวัดอัตราการไหลของน้ำในต้นพืช Dynagage Sap flow sensor

 Sap Flow Logger

เครื่องบันทึกข้อมูล Sap Flow Logger

เครื่องวัดการเจริญเติบโตของต้นไม้และผลไม้

เครื่องวัดการเจริญเติบโตของต้นไม้และผลไม้

High pressure Flow Meter

เครื่อง High pressure Flow Meter – HPFM

Hydraulic Conductance Flow meter

เครื่อง Hydraulic Conductance Flow meter –HCFM-XP

เครื่องวัดการเจริญเติบโตของราก

เครื่องวัดการเจริญเติบโตของราก

เครื่องวัดการสังเคราะห์แสงของพืช

เครื่องวัดการสังเคราะห์แสงของพืช

เครื่องวัดแสงใต้ทรงพุ่มพืช

เครื่องวัดแสงใต้ทรงพุ่มพืช

เครื่องวัดความเข้มแสง

เครื่องวัดความเข้มแสงและดัชนีทรงพุ่มพืช

เครื่องวิเคราะห์โครงสร้างทรงพุ่มพืช

เครื่องวิเคราะห์โครงสร้างทรงพุ่มพืช

เครื่องตัดเนื้อเยื่อพืชแบบตัดสด

เครื่องตัดเนื้อเยื่อพืชแบบตัดสด

เครื่องตัดเนื้อเยื่อพืชแบบตัดสด Rotary Microtome

เครื่องตัดเนื้อเยื่อพืชแบบตัดสด Rotary Microtome

เครื่องวัดความแน่นเนื้อผลไม้

เครื่องวัดความแน่นเนื้อผลไม้

เครื่องวัดความแน่นเนื้อผลไม้แบบดิจิตอล

เครื่องวัดความแน่นเนื้อผลไม้แบบดิจิตอล

เครื่องมือ Mettler Toledo

Read full article  | No Comments

Moisture Balance

เครื่องวิเคราะห์ความชื้น HB43-S Compact Halogen Mettler Toledo Moisture Analyzer

pH meter

เครื่องวัด pH SevenCompact S220

เครื่องวัด Conductivity

เครื่องวัด Conductivity SevenCompact S230

Portable Conductivity Meters

Portable Meters

Liquidator96

ระบบปิเปตแบบใช้มือ 96 หลุมพร้อมกัน

Compact Titrators

Karl Fischer Compact Titrators

X-ray Inspection System

X-ray Inspection

เครื่องตรวจจับโลหะ

Metal Detection

Measure density

Density Meters

เครื่องชั่ง

เครื่องชั่งยี่ห้อ Mettler

Pipette

Pipettes

Electronic Pipettes

Electronic Pipetting

Labware

Labwares

Labware

Labwares

Labwares

Labwares

เครื่องมือวัดอุณหภูมิและความชื้น,pH,TDS,Conductivity,EC

Read full article  | No Comments

Digital Thermometer Hygrometer

เครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์

Humidity, temperature and light datalogger

เครื่องวัดและบันทึกข้อมูล อุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ์และแสง

Digital thermometer

เครื่องวัดอุณหภูมิแบบดิจิตอล

Thermometer & Hygrometer

เครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์

เทอร์โมมิเตอร์แบบเข็ม

เทอร์โมมิเตอร์แบบเข็ม -10 ถึง 110 องศา (Dial Thermometer)

USB DATALOGGER

USB DATALOGGER, MODEL EL-USB-2-LCD.,LASCAR

EBI 300 Temperature Data Logger

Temperature Data Logger

 Temperature Data Logger

EBI 20-T1 Temperature Data Logger

 Food Oil Monitor Set

FOM 310-Set Food Oil Monitor Set

 Humidity Temperature Data logger

Humidity & Temperature Data logger with USB interface

 Pocket Thermometer

Key Pocket Thermometer

T-Shaped Thermometer

HI 145 T-Shaped Thermometer

Thermometer

Pocket Thermometer

Humidity Tester

HI 98601 HYGROCHECK Relative Humidity Tester

Compact Thermometer

HI 93640 Compact Thermometer with built-in Sensor

Infrared Thermometer

เทอร์โมมิเตอร์อินฟาเรด

เครื่องวัดค่าความชื้น และ พีเอชของดิน

เครื่องวัดค่าความชื้น และ พีเอชของดิน พร้อมโพรบยาว 30 cm.

เครื่องวัดค่าความชื้น และ พีเอชของดิน

เครื่องวัดค่าความชื้น และ พีเอชของดิน

เครื่องวัดความแน่นของดิน

เครื่องวัดความแน่นของดินได้ตั้งแต่ 0 to 500 kg per cm2

เครื่องวัดความชื้นและอุณหภูมิในวัสดุทั่วไป

เครื่องวัดความชื้นและอุณหภูมิในวัสดุทั่วไป

Anemometer

เครื่องวัดความเร็วลม

เครื่องวัดความชื้นเมล็ดพันธุ์

เครื่องวัดความชื้นเมล็ดพันธุ์ ไม่น้อยกว่า 36 ชนิดเมล็ดพันธุ์

Grain Moisture Meter

เครื่องวัดความชื้นเมล็ดพันธุ์ได้แก่ paddy, rice ,corn ,wheat

Grain Moisture Meter

เครื่องวัดความชื้นในเมล็ดพันธุ์,Dickey John

digital vernier caliper

เวอร์เนียแบบดิจิตอล

Moisture balance

Moisture balance,Mettler

Waterproof Pen Tester

Waterproof Pen Tester pH,ORP,Cond,TDS,EC

EC Meter

เครื่องวัด EC แบบพกพา

เครื่องวัด pH แบบพกพา

เครื่องวัด pH,EC แบบพกพา

เครื่องมือวัดคุณภาพผลิตภัณฑ์

Read full article  | No Comments

Sieve shaker

เครื่องเขย่าตะแกรงร่อน

Test Sieve

ตะแกรงร่อน

เครื่องวัดความแน่นเนื้อ

Fruit Penetrometer

Refractometer

Brix Refractometer

Handheld Refractometer

Refractometers

Pocket Refractometer

Digital Hand-Held Pocket Refractometer

เครื่องวัดความเค็ม

Digital Refractometer

Salt-meter

Digital Salt-meter

refractometer

Digital Refractometers

Vinometer

Digital Vinometer

Brix Refractometer

เครื่องวัดความหวาน

Hand-held Refractometer

PEN Refractometer

เครื่องวัดกรดผลไม้

Acidity Meter

Polarimeter

Saccharimeter

Refractometers

Clinical Refractometer

Salt Meter

Salinity Meter

เครื่องมือวัดความเค็ม

เครื่องมือวัดความเค็ม